Een Beter HondenLeven.

 

Voor de meesten van ons is de hond een huisdier dat wordt gezien als lid van het gezin waar we rekening mee houden. We geven het dier goed te eten, wandelen en spelen er mee. Hij gaat mee op vakantie of er wordt een goed vakantieadres voor de hond gezocht. Je kunt wel stellen dat de hond het in een Nederlands gezin gemiddeld genomen goed heeft.

 

Toch komt het ook hier voor dat er een ander thuis voor het dier gezocht wordt. Uit noodzaak omdat men de hond niet langer kan houden door ziekte, ouderdom etc. De hond komt in het asiel, wordt via internet aangeboden of de dierenarts krijgt het verzoek het dier in te laten slapen. Dierenartsen zullen dit verzoek bij een normale gezonde hond weigeren en proberen regelmatig een andere oplossing te vinden.

 

Honden in de landen rond de middellandse zee (Spanje, Portugal, Griekenland) en de oost-europesche landen (Bulgarije, Roemenie, Hongarije, Polen) treffen het vaak minder goed in het leven.

Hun leven stelt in de ogen van een aantal mensen niet veel voor. Heb je als hond geen nut dan ben je het leven niet waard is de opvatting vaak.

De hond wordt in het gunstigste geval naar een asiel gebracht, maar meestal loopt het slechter met ze af.

In al die landen zijn ook mensen die zich vrijwillig of zwaar onderbetaald, en met te weinig mankracht, inzetten om het leven van de asiel en/of straathonden te verbeteren.

Hun dagen zijn lang en het werk zwaar. Met name vanwege de ontoereikende middelen om de honden de zorg te geven die ze nodig hebben.

Elk beetje hulp is welkom, het verlicht hun taak en bevordert het welzijn van de honden.

Doelstelling.

 

Beter hondenleven heeft als doelstelling zich in te zetten om het welzijn van Nederlandse en buitenlandse honden te verbeteren.

 

We willen dit doel voor de buitenlandse honden realiseren middels acties wanneer bijv. medische hulp nodig is. Financiele ondersteuning voor de dagelijkse zorg kunnen we bieden via ons Kwispel project 'adoptie op afstand.'

De kosten die in het buitenland gemaakt zijn voor vaccinaties, bloedonderzoek, neutralisatie, worden terugbetaald vanuit het het adoptiebedrag zodat van die bijdrage weer een andere hond geholpen kan worden.

 

Daarnaast zal Beter HondenLeven Nederlandse honden en enkele sociale buitenlandse honden ter adoptie aanbieden. Het betreft Nederlandse honden die uit nood herplaatst moeten worden vanwege persoonlijke omstandigheden en om honden uit buitenlandse asiels of privé opvang en honden van de straat die ter plaatse geen kans hebben om ooit een eigen thuis te krijgen.

Gastgezin

 

De honden die voor herplaatsing bij Beter HondenLeven komen, logeren in een gastgezin waar hun karakter en gedrag geobserveerd wordt, en waar voor zover nodig met de basisopvoeding gestart zal worden. Is de hond zover dat hij naar een nieuw thuis kan dan wordt de hond ter adoptie aangeboden en gaan we zorgvuldig op zoek naar een nieuw thuis bij een fijn baasje.

St. Beter HondenLeven - KvK: 20 159 883 - IBAN: NL97RABO 0 1305 56 041 - Tel: 0165-557309