Adoptieprocedure

 

1.Contact. - Als u interesse heeft in één van onze honden dan kunt u contact opnemen met de contactpersoon die op de info en fotopagina vermeld staat.

U kunt bellen of u stuurt een mail die geopend wordt door de naam van de contactpersoon aan te klikken.

 

Indien u een email stuurt, is het prettig als u vast iets vertelt over uw gezin/leefsituatie, werktijden, andere huisdieren,woonomgeving enz. Honden verschillen van elkaar qua karakter en gedrag, net als mensen. Niet elke hond past overal en bij iedereen. Om goed te kunnen beoordelen of de hond bij u en uw leefsituatie/gezin past zal de contactpersoon een informatief gesprek met u hebben waarin u uiteraard ook uw vragen kunt stellen. Zijn u en de contactpersoon het  beide eens dat een kennismaking zinvol is dan brengt de contactpersoon u in contact met het gastgezin met wie u een kennismaking afspraak kunt maken. Honden en pups blijven minimaal 1 week in het gastgezin zodat zij de kans krijgen om te acclimatiseren en wij een eerste beeld hebben van het karakter, gedrag en gezondheid.


2. Kennis maken. - Bij het gastgezin bent u  in de gelegenheid om uitgebreid kennis te maken met de hond. In huis en buitenshuis tijdens een wandeling. Gaat u alleen wandelen met de hond dan wordt u verzocht om een geldig identiteitsbewijs achter te laten bij het gastgezin. Het gastgezin observeert de kennismaking en zal er op letten of er een klik is tussen u en de hond, of u bij elkaar past. Het is de bedoeling dat partner, kinderen, eigen hond/en   meekomen naar de kennismaking zodat u zelf en wij kunnen zien of het ook met hen en de opvanghond klikt.


3. Bewuste keuze. - Omdat we zeker willen zijn dat u een bewuste keuze maakt vragen we u om na de kennismaking thuis alles op een rijtje te zetten en daarna pas te beslissen of u de hond wilt adopteren. Ook voor het gastgezin is het prettig om de kennismaking nog eens te doorlopen en indien nodig te overleggen met de contactpersoon. Binnen twee dagen na de kennismaking laat u ons uw beslissing weten. Gaat de adoptie door, dan spreekt u  met het gastgezin de dag af waarop de hond opgehaald kan worden. Vraag van te voren welke voeding er in huis gehaald moet worden. Dit om het voedingspatroon niet plotseling te veranderen. Vergeet ook niet om te vragen welke maat van halsband/riem u moet meebrengen voor uw nieuwe huisgenoot.


4 De adoptie regelen. - Op de dag dat u de hond ophaalt wordt de adoptieovereenkomst ingevuld en ondertekent. Lees de adoptie-overeenkomst goed door. U betaalt contant of online bij het gastgezin ( bespreek dit van te voren). Indien mogelijk wordt voor u de deur uitgaat de hond online op uw naam geregistreerd bij de NDG ( Nederlandse Databank Gezelschapsdieren) www.databankgezelschapsdieren.nl   Kan dit niet online in het gastgezin, registreer de hond dan thuis online of via een registratiekaart.


5. De adoptiekosten. - Stichting Beter HondenLeven bestaat uit mensen die zich vrijwillig en kosteloos inzetten om kansarme buitenlandse en Nederlandse honden in nood te helpen. Om kostendekkend te kunnen werken en honden te kunnen blijven helpen hanteren we de tarieven zoals vermeld op de info en foto pagina van de hond. Het adoptiebedrag dekt gemaakte kosten en te maken kosten voor asiel, transport, chip, entingen, ontwormen, anti-vlo/teek, sterilisatie/castratie, voeding en dierenartsconsulten. Voor honden die bij ons  terugkomen voor herplaatsing wordt om genoemde reden hetzelfde adoptiebedrag gevraagd. De kosten voor gesteriliseerde/gecastreerde honden zijn afhankelijk van het gewicht van de hond en zijn een tegemoetkoming in de feitelijke kosten. Het bedrag voor sterilisatie/castratie van buitenlandse honden wordt overgemaakt naar het asiel of de dierenvrienden die op particulier initiatief honden helpen en dit uit eigen zak betalen.


6. Contact na adoptie. - U heeft de hond geadopteerd en er een huisgenoot bijgekregen. De eerste tijd zal het mogelijk nog wennen zijn van beide kanten. Na adoptie willen wij de hond blijven volgen en weten hoe het met hem gaat.  Elke twee maanden  brengt u ons via een email en een foto van de hond op de hoogte. Bij volwassen honden geldt dat tot 1 jaar na adoptie. Bij puppy's en jonge honden tot 1.5 jaar.  Nieuws over de geadopteerde honden wordt doorgestuurd naar hun redders en verzorgers in het buitenland, naar het gastgezin en naar de contactpersoon. U mag uw verhaal en foto's  op onze facebookpagina in het bezoekershoekje zetten of wij doen dat voor u: https://www.facebook.com/StichtingBeterHondenLeven/


 

Heeft u na adoptie nog vragen of komt u wat probleemgedrag tegen, wacht dan niet, maar neem contact op met de contactpersoon van de hond of mail naar info@beterhondenleven.nl  Wij bieden u ondersteuning voor zover het binnen onze mogelijkheid ligt.

 

Ga naar een goede hondenschool die met positief belonen werkt. Het samen bezig zijn zal de band tussen uw hond en u doen groeien.St. Beter HondenLeven  -  KvK: 20 159 883  -  IBAN: NL97RABO 0 1305 56 041  -  Tel: 0165-557309