Samenstelling adoptiebedrag.


 


Onkosten.


Stichting Beter HondenLeven draait op vrijwilligers. De stichting ontvangt geen subsidie en draagt alle kosten die komen kijken bij het opvangen en herplaatsen van honden.


Hieronder treft u een overzicht aan van onkosten die direct verband hebben met de opvang en het herplaatsen van de honden:


-  betaling per hond aan opvang/asiel in het buitenland.


-  transportkosten naar Nederland per auto of vliegtuig.


- benzinekosten van vervoer honden binnen NL naar de gastgezinnen.


- chippen, enten, paspoort Nederlandse honden


- voeding, ontwormen en ontvlooiing.


- castratie/sterilisatie van nog niet geholpen honden.


- dierenartsconsult, behandeling/medicatie/operatie, van honden met gezondheidsproblemen.


 


Daarnaast zijn er administratiekosten. We houden die zo laag mogelijk maar ontkomen niet aan:


- portokosten


- telefoonkosten


- print en drukwerkkosten.


 


Het adoptiebedrag.


Om alle honden een gelijke kans op adoptie te geven heeft de stichting de keuze gemaakt om alle onkosten bij elkaar op te tellen en een gemiddeld adoptiebedrag per hond te vragen. Hierbij wordt niet gekeken naar ras en formaat van de hond. Wel zijn de honden onderverdeeld in leeftijdscatergorieen.


pups 0 t/m jaar €225,-   honden 1 t/m/ 5 jaar €210,-   honden 6 t/m 9 jaar €165,-   honden van 10 jaar of ouder €100,-

Is een hond gecastreerd, gesteriliseerd dan komt er € 50 bij het adoptiebedrag ter ondersteuning in de kosten.


 


Sterilisatie/castratiekosten.


Beter HondenLeven heeft als doel de ter adoptie aangeboden honden gesteriliseerd/gecastreerd te plaatsen bij hun nieuwe baasjes. Dit om te voorkomen dat er nog meer puppies geboren worden. 


Castratie en sterilisatie van een reu tot 10 kg kost al gauw meer dan € 100,-  van een teefje tot 10 kg meer dan € 300,-. Hoe zwaarder de hond hoe hoger de onkosten. Het gewicht van de hond is bij castratie/sterilisatie namelijk van invloed op de kosten vanwege het gebruik van de hoeveelheid narcosemiddelen.


Ongeacht of honden gecastreerd/gesteriliseerd  in opvang komen of ‘geholpen’ worden tijdens de opvang in het gastgezin, wordt daarom bij het adoptiebedrag een bijdrage van € 50,- als tegemoetkoming opgeteld. De tegemoetkoming dekt niet de werkelijke kosten van castratie/sterilisatie, maar zorgt er wel voor dat we een gemiddeld adoptiebedrag per hond kunnen vragen en alle honden financieel gezien een gelijke kans op adoptie hebben.


De bijdrage castratie/sterilisatie van in het land van herkomst geholpen honden wordt geheel overgemaakt naar het asiel/opvang in het buitenland. Zodat daar meer honden 'geholpen' kunnen worden waardoor er minder puppies geboren worden.


De bijdrage castratie/sterilisatie voor Nederlandse al geholpen honden die bij ons in opvang komen stelt ons in staat om zoveel mogelijke honden die nog niet geholpen zijn hier te laten steriliseren/castreren.


St. Beter HondenLeven  -  KvK: 20 159 883  -  IBAN: NL97RABO 0 1305 56 041  -  Tel: 0165-557309