Adoptie op afstand komt er op neer dat u financieel een hond of kat adopteert voor een xx bedrag per maand.

U wordt Kwispelvriend als u een hond/kat op afstand adopteert. 

Het dier blijft in het eigen land in het asiel of in de particuliere opvang.  

U ontvangt 2 a 3x per jaar informatie over het wel en wee ,met foto’s, van uw Kwispelhond/kat. 


Heel af en toe heeft een hond het geluk dat hij geadopteerd wordt of een hond overlijdt aan ziekte of van ouderdom. 

Is dat het geval bij de hond waar u Kwispelvriend van bent dan laten we u dat weten en kunt u, als u wilt, Kwispelvriend

worden van een andere hond of kat.


De kosten voor voeding, antivlo, ontworming,kosten per maand ca € 10,- Van dit bedrag kunnen geen medicijnen betaald worden.

Wellicht vindt u dat een te groot bedrag. U  helpt ook met , € 5,- of € 2,50, per maand.

Vele druppels samen vormen uiteindelijk een zee.


Er kunnen meerdere mensen of een groep mensen Kwispelvriend van 1 hond worden.

Uiteraard kunt u ook eenmalig een bijdrage overmaken voor project Kwispel.


Soms overlijdt een hond of wordt hij geadopteerd. Is dat het geval dan ontvangt u deze informatie zodra wij daar bericht over ontvangen en kunt u er voor kiezen een andere hond te adopteren.


                                                     


Wilt u via Kwispel een hond op afstand adopteren dan kunt u een mail sturen naar Marijke: info@beterhondenleven.nl


In uw mail vermeldt u:


- Naam van de Kwispelhond.

- Uw naam en adres.

- Of u maandelijks of per jaar uw bijdrage overmaakt.

- Per maand € 10,-, € 5,- of € 2,50 wilt overmaken.

- Per jaar respectievelijk  € 120,-, € 60,-, of € 30,- wilt overmaken.

- Met welke naam u genoemd wilt worden als Kwispelvriend. Voor en achternaam, voorletter en achternaam , alleen voornaam.


Vemeld bij uw betaling op de bankrekening de naam van de Kwispelhond.

Wilt u éénmalig een bijdrage aan project Kwispel overmaken vermeld dan alleen de naam Kwispel.


U kunt u bijdrage overmaken naar:

St. Beter HondenLeven.

Iban: NL97RABO 013 05 56 041Krijgt u een ander emailadres, geef dat aan ons door zodat u op de hoogte blijft van uw Kwispelvriend.Bij voorbaat een blije Kwispel als dank! 


'Kwispel'                is de naam van het adoptie op afstand project van Beter Hondenleven.


U wilt of kunt er geen hond bij hebben in huis,maar wilt misschien wel helpen door de zorg voor de honden in het buitenland financieel te ondersteunen?

Dan is adoptie op afstand misschien iets voor u!


St. Beter HondenLeven  -  KvK: 20 159 883  -  IBAN: NL97RABO 0 1305 56 041  -  Tel: 0165-557309